Göksun Havalandırma
altın yorumu
Anasayfa » Hizmetlerimiz » Sulu Filtre Sistemleri

Bu kirlenmenin ulaştığı boyutlar nedeniyle artık ülke yöneticileri ıplumlar giderek artan bir hızla bilinçlenmekte ve çeşitli önlemleri uygulamaya sokmaktadırlar. Bunun doğal bir sonucu olarak ülkemizde de bu alanda çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bunlardan biri de baca gazlarının filtre edilmesine yönelik yasal zorunluluk uygulaması olmuştur. Bu kapsamdan olarak baca gazlarının sulu sistemle filtre edilmesi ile ilgili bir inceleme aşağıda yer almaktadır

SİSTEMİN TANITILMASI

Şekilden izleneceği gibi; depodan sirkülasyon pompası (8) ile alınan su fıskiye demeti (1) üzerinden püskütülür. Fıskiyenin bulunduğu kesitten geçmekte olan kirli baca gazı içindeki partiküller su huzmesinden geçemeyecek su ile birlikte aşağıya doğru çökelir ve kirli su çıkış hattı (12) üzerinden deponun kirli tarafına (14) dökülür. Depo iki taraflıdır ve kirli ve temiz tarafları arasında bulunan bir perde temiz tarafa kirli partiküllerin geçmesini engeller.

 Temizlenen baca gazı ile birlikte taşınması muhtemel olan su da serpinti su çıkışı hattı (10) yardımıyla deponun kirli tarafına dökülür. Bu filtrasyon sisteminin çalışması esnasında sirküle eden suyun bir kısmı buharlaşmak suretiyle atmosfere aühr. Eksilen bu su miktarının takviyesi amacıyla deponun temiz tarafına bir su takviyesi (5) düşünülmelidir.

MONTAJ VE YARDIMCI DONANIMLAR

Bu sistem montaj kolaylığı sağlaması yönünden flanşlı parçalardan oluşmalı ve bacanın atmosfere çıkış yerine monte edilmelidir. Bacanın çatıdaki çıkış yerinde 4-5 m 21ik bir alan montaj için yeterli olur. Sistem uygulandığı bacaya ait kazanın devreye girme-çıkma periyodla-nna uygun olacak çalıştınlırsa gereksiz enerji kaybının önüne geçilir. Bununla birlikte en büyük kontrüksi-yonlarda bile kullanılan sirkülasyon pompasının gücü 1 KWın üzerinde değildir. Nozulların kirlenmeesini önlemek için pompa girişine bir pislik tutucu monte edilmesi faydalı olur. Ancak her şeye rağmen nozul-lar baca gazının kirliliğine bağlı olarak 3-4 aylık periyodlarla kirlenir. Bu nedenle pompanın basma hatuna bir emniyet prosostatı bağlanırsa, hem pompayı korumak ve hem de işletmeciyi ışıklı/sesli bir alarmla ikaz etmek mümkün olur. Kış şartlarında sistemdeki suyun donmasını önlemek için borular ve depo izole edilmeli, pompa ve pompa basma hattının yatay kısımları elektrikli bir bant ısıtıcı ile ısıtılmalıdır.

WhatsApp ile iletişime geç